Certificatele de autentificare sunt foarte importante pentru a proteja şi asigura identitatea parţilor interesate. Utilizatorii au nevoie să ştie că “comunică” cu website-ul corect (certificat SSL pentru server) şi nu unul fals (proces de phishing).

La fel, se poate întimpla ca furnizorul de servicii să aibă nevoie de a autentifica legalmente pe cine îi accesează website-ul (certificatul clientului sau semnătura digitală) pentru ca acesta să poată fi responsabilizat pentru acţiunile sale de pe server.

Certificatul digital e o credenţială comună care oferă un mod de a verifica o identitate. Acesta utilizează tehnice criptografice pentru a aborda problema lipsei de contact fizic între acei ce comunică, iar utilizarea acestora limitează posibilitatea unui utilizator cu intenţii rele să intervină sau să schimbe şi să falsifice mesaje.

Certificatele digitale sunt fişiere electronice care funcţionează ca un password online şi care verifică identitatea unui utilizator sau a unui calculator.

Aceste certificate sunt utilizate pentru a crea canalul criptat SSL, canal pentru comunicările cu clienţii, și reprezintă o declaraţie digitală emisă de catre o autoritate de certificare (Certification Authority), care validează identitatea purtătorului de certificat, şi permite ca parţile interesate să comunice între ele, utilizind criptografia. În acest mod, se autentifică purtătorul de certificat, persoanele si website-ul si se protejează datele impărtăşite împotriva furtului sau a oricăror încălcări.

Aceste certificate sunt emise de catre CA sigure, de o infrastructură de cheie publică sau pot fi auto-semnate, de accea nu pot fi falsificate. La fel, pot fi folosite şi în alte situaţii, printre care autentificarea utilizatorului, a server-ului, S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions), protocolul IPsec, protocolul TLS (TSL) şi semnătura codului. În acest mod, utilizatorului final îi este transmisă toată increderea şi siguranţa de a navega pe web, a căuta informaţii şi de a face achiziţii. Pentru o garanţie totală, se caută şi siguranţa aplicaţiilor. În acest fel, toate operaţiunile dintre client şi server sunt protejate.

- Certificatele EV (Extended Validation)

Certificatele Digitale EV SSL reprezintă noua generaţie de certificate SSL, pentru că acestea ajută împotriva atacurilor de phishing şi funcţionează asociate cu browsere web cu cea mai mare securitate, aşa încît utilizatorul final poate face diferenţa dintre website-ul în cauză si unul fals, doar văzînd caseta de adrese însemnată cu verde.

Certificatele EV ajută un website să cîstige un avantaj competitiv, crescînd încrederea consumatorului şi conducînd la creşterea vînzărilor.  [Vezi mai multe]

- Certificatele Pentru Server

Într-un scenariu de e-commerce e indispensabil ca clienţii să se bucure de cel mai înalt nivel de încredere si securitate. Utilizatorul trebuie să fie sigur de autenticitatea website-ului şi că informaţia pe care o trimite , sau primeşte, e strict confidenţială.

Certificatele pentru server au ca obiectiv protecţia informaţiilor confidenţiale (ca de exemplu numărul card-urilor de credit, date financiare sau personale) de atacurile hacker-ilor şi de alţi utilizatori cu intenţii rele.[Vezi mai multe]

- Certificate pentru coduri

Certificatele de coduri permit fabricanţilor de software să implementeze o semnătură digitală în programele şi macro-urile dezvoltate, asigurînd drepturile de autor şi în acelaşi timp, inspiră clienţilor autenticitate şi încredere. [Vezi mai multe]

- Certificate digitale pentru e-mail

Aceste certificate sunt destinate pentru persoane sau organizaţii şi reprezintă Identitatea Digitală. Acestea permit autentifica, semna şi a cripta e-mail-uri şi documente electronice. În acest mod, confidenţialitatea mesajelor electronice este garantată. [Vezi mai multe]

Logo Digicert
Logo Thawte
Logo Geotrust
Logo Comodo
Logo RapidSSL
Logo marketware